Publicat per

Sant Sadurni d´Anoia, Carrer de les Flors

Publicat per

Sant Sadurni d´Anoia, Carrer de les Flors

Àrea de AC gratuïta La tria d’aquest espai està lligat a un projecte en què vull, en part, participar. Es tracta d’una àrea d’autocaravanes…
Àrea de AC gratuïta La tria d’aquest espai està lligat a un projecte en què vull, en part, participar. Es tracta…

Àrea de AC gratuïta

La tria d’aquest espai està lligat a un projecte en què vull, en part, participar.

Es tracta d’una àrea d’autocaravanes al bressol de Montserrat cobrint l’àrea del Baix Llobregat i apropant el servei a Barcelona.

Així doncs, veient en la proximitat les zones i els serveis per a les autocaravanes, he decidit, escollir aquesta zona per a poder analitzar l’àmbit d’interacció d’usuari, els serveis que ofereix i si compleix en oferir correctament uns dels serveis que es vol oferir; tot i que a nivell més reduït.

Aquí deixo l’enllaç a una entrada d’aquesta, en una web vinculada a una App per a usuaris d’autocaravanes i campers. MAPA

PAC2

Pas 1: Observa una activitat

1.1. Com activitat, he triat el manteniment dels dipòsits de l’autocaravana.

1.2.  L’activitat es duu a terme, en una zona formigonada, dotada  de embornal i presa d’aigües.

1.3. Aquesta activitat, normalment, es duu a terme en 3 temps:

1- Buidat d’aigües grises. Se situa l’autocaravana a l’embornal, ubicat enmig de la plataforma de formigó, per a abocar el contingut del dipòsit de les aigües grises.

2- Buidat i netejat de aigües negres. El casset, es porta a la presa d’aigües, on s’indica, mitjançant iconografia, el costat assignat per ser utilitzat per aquesta tasca. Avituallada d’una tremuja de desaigua i una font amb rosca.

3- Emplenat de aigües netes. L’altre cantó de la presa d’aigües, està destinada a aquest ús. Proveïda d’una font amb rosca i un desaigua. 

Pas 2: Representa l’activitat observada

Es detecta que NO existeixen camins o espais determinats per al desplaçament dels usuaris durant l’activitat.

Tot i així es contempla un accés a la zona per la cara oposada de la toma d’aigües, el accés es fa tant endavant, com enrere (depenent de la comoditat per a poder accedir al serveis), en funció del tap d’accés, el desaigua i el casset del WC.

Per a dur a terme l’activitat numero 2, s’observa, com es posiciona l’autocaravana (inclòs fora de la plataforma); per a poder abocar directament.

L’activitat 2 i 3, visualitzem com, a vegades, es troben en la mateixa cara del vehicle, per la qual cosa s’opta per a posicionar en la mateixa cara l’aixeta d’omplerta d’aigües, i l’accés al dipòsit d’aquesta, en tenir-ne coneixement.

El casset, normalment, es transporta fins l’aixeta i la tremuja d’aigües negres.

Tot i no tindre indicacions, sembla que el ús reiterat d’aquest espai, fa que la gent, ja sàpiga quins són els espais indicats; així com utilitzar-los.

Pas 3: Redissenya l’espai

Després de l’anàlisi, tal com s’exposa en el Sketching de l’esquema en 2D, s’ha decidit fer una modificació en el ferro (que envolta la presa), que a parer meu, és necessària, i per tant, crec que s’hauria de contemplar.

 

He dissenyat, un cartell; Que gràcies a un previ coneixement, ajudarà a organitzar l’execució de les tasques, perquè sense saber ni com, ni on s’han de dirigir es fa difícil executar les accions pertinents.

La composició d’aquest cartell expressa en tres idiomes (Català, Castellà i Anglès), la referència de la línia de color blau que més endavant explicarem, amb una paraula entenedora pels tres idiomes s’indica el costat establert per a cada funció, i per tant varia la seva posició segons la cara. La tipografia aplicada permet el tall amb làser com es veu en la imatge.

També he decidit incorporar una línia transversal, aquesta guiarà i informarà, de la posició del embornal, durant el procés de col·locació de l’autocaravana.

En estacionar l’autocaravana, amb la intenció d’evacuar les aigües grises, aportarà informació de la ubicació actual i d’on parar, en l’execució de la maniobra.

Tal com el stop-motion demostra, l’al·literació de moviments en la zona, és reiterat (sense aquesta informació), per la qual cosa s’aconseguiria reduir els moviments del vehicle, en tindre’n previ coneixement. Aquesta informació, anticipada, agilitzaria i simplificaria, el procés. Val a dir que la línia de l’embornal, no es va pintar abans del stop-motion, per aquest motiu adjunto una fotografia al final.

Pas 4: Comprova el redisseny mitjançant una maqueta

https://www.dropbox.com/s/fv5rpz9h75evms2/autocaravanes.blend?dl=0

He creat el prototipatge de baixa fidelitat (wireframe) en escala d’1:24 (fent ús del programa de Blender), un prototipatge d’alta fidelitat en 3D (enllaç a l’arxiu); l’he imprès en 6 parts i en diferents materials. Després l’he cobert de pintura platejada, arrebossant l’estructura tant en formigó, com aconseguint la textura de fora, passant per un sedàs el material, aconseguint una màxima fidelitat al ciment trinxat. He fet ús de pintures, com la platejada per a aconseguir un aspecte més metàl·lic, la coberta de la presa, l’he pintat d’un color grana, i en un blau la línia transversal de l’embornal. S’ha retocat algun detall amb retolador platejat i tot ha estat lacat, per aconseguir fermesa i realisme. La base on s’han situat els elements impresos ha estat una fusta laminada.

L’elaboració del stop-motion, s’ha pres amb càmera fotogràfica, en trípode i llums d’alta intensitat, per a poder mantenir una il·luminació constant.

S’ha adquirit un conjunt de Playmobil (autocaravana induïda), per a poder realitzar el stop-motion, i l’escala l’he tret d’aquest mateix. La maqueta ha sofert unes adaptacions segons l’antropometria dinàmica o funcional per adequar-se als objectes utilitzats per a realitzar el stop-motion (extrets d’un conjunt de bombers de Playmobil).

VideoAutocaravanes

Pas 5: Prepara les conclusions

En conclusió, crec que s’ha pogut establir, gràcies a la modificació de l’àrea actual, mitjançant una mínima inversió, tenint en compte a Gibson i la seva teoria de l’Affordance, on ens defineix una unitat relacional entre les característiques del medi utilitzat i el comportament d’una persona, aspectes complementaris en l’acció. Podem establir, que aquestes limitacions tenen una justificació, segons l’antropologia social donada la procedència pública i el fet d’establir un accés gratuït, cosa que fa que no existeixi un entrada dinerària, i per tant, que el cost es realitzi amb inversió de les arques públiques.

S’ha observat, com l’àrea està situada en un entorn rural. La modificació respecta aquesta característica, i intenta que l’àrea, no suposi, a efectes de disseny, un impacte visual; Segueix el disseny de l’Àrea.

De manera que Gibson relaciona, la capacitat dels éssers humans per percebre les superfícies i la composició de les coses, principalment en funció d’allò que ens proporcionen o poden proporcionar-nos.

En general en totes les Àrees públiques es detecten problemes en àmbits o situacions específics que poden ser tractats com a problemes tancats;  Doncs, s’ha observat la falta d’instruccions. Pel que s’ha introduït informació rellevant sobretot per a gent sense experiència.

El principi antropomètric aplicat en aquesta AC es el principi del disseny mitjà, ja que aquest no s’està complint.

La presa d’aigua potable és destinada, principalment, per a reomplir el dipòsit d’aigües netes de l’autocaravana. Tant pel seu ús assignat, com aprofitant aquest servei per a refrescar-se, entre altres, els usuaris aliens a l’ús d’autocaravanes, s’ha detectat com no tenen coneixement, ni ubicació, ni aplicació d’aquest.

El suport informatiu i d’ús, és un cartell de ferro que s’adjunta a la tapa que l’envolta i acaba en forma de tapa la construcció d’obra, hi podem veure, com realitzant amb tècnica de buidat amb làser apareix l’actual informació. Aquesta, molt ambigua, gràcies al text que introdueix l’ampliació, queda més ben explicada. L’àrea també contempla en un altre cartell, suposadament, la informació de l’Àrea, però no hi consta informació suficient de la zona destinada a les aigües.

En les ampliacions, s’ha contemplat el pintat d’una franja, que indica la situació de l’embornal, aquesta es dóna a conèixer en l’ampliació de ferro tallat, però, no es va dur a terme en la maqueta i després de realitzar el stop-motion, vaig veure l’equivocació, tanmateix, en aquestes conclusions hi té lloc.

Debat4el Sant Sadurni d´Anoia, Carrer de les Flors

 1. Enrique Macias Camuñas says:

  Hola Ricard!

  L’espai escollit és correcte, donat que l’espai és gran, et recomano que t’enfoquis en una zona, per exemple la zona de taules o les fonts, això t’ajudarà a obtenir més detall en les dades.

  També considera el fer un plànol amb les eines que tinguis a l’abast, aquest plànol serà clau per l’anàlisis i per entendre les proporcions de l’espai.

  Espero que hagi sigut d’ajuda.

  K.