Publicat per

PAC2: Cos, objecte i espai

Pas 1: Explora

De l’àrea d’autocaravanes  descrita en les pràctiques anteriors, he decidit analitzar els volums que pertanyen als elements de fusta senyalitzadors, que existeixen a tota la zona.

Es pot dir que el volum total de l’àrea queda parametritzat, col·lectivament, gràcies a aquest objecte; complint la funció de senyalitzar, així com evitar el franqueig de límits.

La seva relació bàsica és delimitar zones, arribant a ser utilitzat en transversal, fixat a terra, com a límit en les zones d’aparcament.

Principalment el seu ús, és en format vertical i clavat a terra, per a delimitar zones, tot i que en l’aparcament, ens el trobem horitzontalment clavat a terra, per a delimitar les places.

Ens trobem amb un objecte simple, que per ell mateix no ens comunica com interactuar amb aquest, però gràcies a la seva posició, i a l’entorn que ocupa, en comunica física, cognitiva i funcionalment, com interactuar. Ens permet saber els límits, així com ens comunica, els camins o zones que s’estableixen per a cada funció.

Ens trobem com en alguns casos, aquests transmeten informació, però més que transmetre l’ús o objectiu d’aquests, anuncien la ubicació de la zona; més com a complement de la informació, que per a entendre el seu ús.

Tot i que, no s’ha pogut analitzar el volum que ocupen, aquest, té les mesures suficients per a dur a terme el propòsit de l’objecte. Tampoc s’han analitzat la gamma de possibles materials; per la qual cosa, es valoraran a partir de l’anàlisi. Tanamateix, si hi ha millors fórmules, que ens ajudin a resoldre algun dels aspectes, es proposaran per la seva aplicació.

S’observa l’acabat amigable de l’objecte, i les proporcions còmodes per al cos. Motiu pel qual és pot dir, que s’observa el volum, que fàcilment, també és usat com a suport espontani, i en el cas del delimitador de places, ocasionalment com a seient o reposapeus.

   En verd:

Delimitadors de les places d’aparcament.

   En groc:

Paràmetre d’àrea.

   En vermell:

El nou volum.

Com a exemple, sembla ser, que des d’un vehicle en moviment, la visualització de l’element, aporta la informació necessària per a la seva mida i material.
Diríem, que sí accidentalment, s’impacta en l’element, aquest és prou fort per a no trencar-se; Des del vehicle el soroll del cop alerta, així com arriba a contenir-lo.

Pas 2: Selecciona

Ens centrem a l’anàlisi del volum en funció perimètrica, en la seva versió vertical clavada a terra.

Principalment s’usa per a establir fronteres.

L’usuari, espera que l’element ofereixi una correcta visualització, des d’un vehicle, i que aquest suporti una col·lisió, a baixa velocitat, així com una fàcil comprensió, de la seva funció.

Espero, com a usuari:

  • Una fàcil visualització.
  • Una alerta sonora i sensorial que em faci conscient del volum d l’objecte.
  • Seguretat en trobar-me en una àrea delimitada per aquest.

M’he centrat en aquest element, perquè crec que tractant-se d’un element tan simple, transmet molta informació i té un paper molt rellevant dins del disseny de l’àrea.


El volum que tinc pensat a partir del disseny analitzat, és un element que crearé unint tres dels elements que s’han utilitzat, com un nou element que servirà com topall en l’aparcament.

Igual que en el disseny analitzat, les affordances del volum no es caracteritzen per a tindre una indicació d’ús, ni un cartell anunciador, puix que es pot entendre el seu ús i finalitat, gràcies, a la seva ubicació o localització en l’espai.

S’haurà d’analitzar el volum per a veure la seva construcció i si les seves característiques físiques es poden amollar a la seva finalitat.

Ha d’estar posicionat per a respectar els percentils de les autocaravanes, tenint en compte que la seva funció serà limitar la marxa de les rodes, de tal manera que si s’està fent la maniobra amb marxa enrere, la part de la caixa del vehicle sobrevoli i quedi limitada a l’espai permès.

Bàsicament el volum dissenyat ha sorgit de la necessitat de delimitar l’aparcament i aportar un element que respecti el disseny i aporti practicitat.

Tot i que la finalitat que he pensat sigui l’explicada, és de preveure que els usuaris li poden trobar usos alternatius, com per exemple: aturar-te i flexionar les cames o fer estiraments, també si poden arribar a asseure, i algun que altre, trobar que si pot cordar les sabates…

Debat1el PAC2: Cos, objecte i espai

 1. Enrique Macias Camuñas says:

  Hola Ricard!

  Ja em parlat pel Fòrum, però bàsicament es tracta d’analitzar un volum que aportes tu a l’espai mes que un d’existent.

  K.

Deixa un comentari